Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a www.miaszosz.hu weboldalon Teletáj Kft. (Üzemeltető) által való termékértékesítésre vonatkoznak, a Teletáj Kft. és a vásárlók közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A www.miaszosz.hu weboldalon keresztül a jelen ászf-ben meghatározott feltételek mellett lehet vásárolni.

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetőek vissza és nem hozzáférhetőek, magatartási kódex hatálya alá nem tartoznak. A szerződés nyelve magyar. A szolgáltatás csak Magyarországon érhető el.

Üzemeltetői adatok:

Cégnév: Teletáj Kft.

Székhely: 1066 Budapest Dessewffy u. 43.

Adószám: 11445474-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-733408

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Közszolgáltatások Központi Hivatala

Szerződés nyelve: magyar

Elérhetőség: info@miaszosz.hu

Telefon: 06 30 440-9070

 

A honlap által nyújtott szolgáltatások:

 

  1. Vásárlás a weboldalról

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A Teletáj Kft.  (Miaszösz Műhely) egyedi készítésű textil ajándéktárgyakat készít. A weboldalon nem csak a mindenkori készletnek megfelelő termékek vannak feltüntetve.

Fontos megjegyezni, hogy a Miaszösz márkanév alatt értékesített termékek egyedi, kézzel gyártott termékek. Ezek alapján, amennyiben egyfajta termékből több is készül, úgy nincs garantálva, hogy azok teljes mértékben azonosak egymással, kicsi, nem feltűnő eltérés lehet két, azonos tervek alapján készített termék között. Emiatt a weboldalon szereplő fotón látható termék kismértékben, nem lényeges módon eltérhet a megrendelés teljesítése során a részedre megküldésre kerülő terméktől. Kérjük, hogy megrendelést ennek figyelembevételével küldd meg! A kismértékű eltérések nem jelentik a Teletáj Kft.  nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

A megrendelés kézhezvételét 48 órán belül email-ben visszaigazoljuk a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. Amennyiben a megrendelés során az email címét rosszul töltötte ki, úgy a megrendelést sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vevőhöz, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudjuk a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről a megrendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb emailben értesítünk.

Amennyiben a vevő rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért a Teletáj Kft. nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben a Teletáj Kft. a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti az érintett vevőt erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a vevő megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre a következő feltételek teljesülése esetén van lehetőség: a vevő a másodszori kézbesítés díját állja. Amennyiben Teletáj Kft. felszólítására a vevő 5 munkanapon belül nem reagál, vagy nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy nem fizeti meg a fenti határidőben a szükséges összeget, úgy a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül visszaküldjük a már megfizetett vételárat a vevő részére. Ez esetben Teletáj Kft. nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a vevő felé.

A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a www.miaszosz.hu  webcímen. Telefonon, emailen, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nyelve a magyar.

A megrendeléseket a teljesítést, azaz a megrendelt termékek szállítási adatait tartalmazó bizonylatot a feladástól számított 30 napig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A 30 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatokat töröljük a nyilvántartásunkból. Erre nézve lásd még az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.

 

  1. Kedvezménykupon

A honlapon időközönként meghirdetésre kerülő kedvezményeket kupon formájában lehet beváltani. A kedvezménykupon tartalmaz: (I) egy jelszót, (II) a kedvezmény mértékét százalékban vagy annak pontos összegét és (III) a felhasználhatósága határidejét.

 

Ha a vevő a kedvezménykuponban meghatározott határidőn belül vásárol a www.miaszosz.hu honlapon a jelen ÁSZF rendelkezései szerint, és a “Kedvezménykupon kódja” mezőbe beírja a hivatkozott jelszót és ezt az “elfogad” gomb megnyomásával véglegesíti, akkor a vásárlás végösszegéből érvényesíteni tudja a kuponban meghatározott kedvezményt.

 

  1. Termékek ára, a vásárlás költségei

A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) magyar forintban értendők. A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) bruttó árak, 27% áfát tartalmaznak.

A termékek árán kívül szállítási díjat kell még a vevőnek fizetnie. A szállítási díj magában foglalja a csomagolás- és a szállítási költséget. Teletáj Kft.a szállítónak adás határidejéért vállal felelősséget. A csomagszállítónak való átadás határideje, a rendelés értékének kiegyenlítését követő 8 munkanapon belül történik meg. A csomagszállítónak való átadást követően a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag -Logisztikai Kft vagy a Magyar Posta Zrt saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt, ezért Teletáj Kft. felelősséget nem vállal.

A megrendelt termékek árát bankon keresztüli utalással lehet kiegyenlíteni. A fizetés módja a “Pénztár” oldalon “Fizetési mód” menüpontja alatt látható!

A megrendelt termékek árát és a szállítási költséget is tartalmazó számlát Teletáj Kft. a termékekkel együtt küldi meg a vevő részére.

 

  1. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig az áru a Webshop tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelõzõen mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Webshop irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

  1. Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése banki előreutalással/befizetéssel történhet. A Webshop Üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén a Vásárló az esedékes összeget a következő számlaszámra utalhatja:

Teletáj Kft.

Székhely: 1066 Budapest Dessewffy u. 43.

Adószám: 11445474-2-42

Nyilvántartási szám: 43342785

Számlaszám: K&H Bank 10400322-00017510-00000008

Kérjük, adja meg rendelési számát és nevét a közlemény rovatban!

 

  1. Elállás joga

A jelen ÁSZF alapján a www.miaszosz.hu weboldalon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a vevő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A nyolc munkanapos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. A vevőnek kell tudnia igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. Ebből a célból kérjük, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél írtakat.

A vevő írásban, emailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ÁSZF “Céginformációk” fejezetében rögzített email címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból Teletáj Kft. nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

Elállás esetén a vevő köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásban, amelyben az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként visszaküldeni Teletáj Kft. részére a kérdéses termékeket. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Elállás esetén a vevő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles Teletáj Kft. részére visszaküldeni.

Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül Teletáj Kft. a vevő által a részére kifizetett összeget visszatéríti a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. Teletáj Kft. jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét. Teletáj Kft. a szállítási költséget nem téríti vissza, illetve a visszatérítendő összeg után kamatot nem fizet.

A vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot egyedi termékek megrendelése esetén (lásd alább).

 

  1. Egyedi termékek megrendelése

Lehetőség van arra, hogy e-mailben megküldött, esetleg telefonon egyeztetett szempontok (színek, méret) alapján egyedi kérésre készítsünk terméket a vevő részére. Ennek költsége a hasonló termék 120-130%-a és minden esetben megbeszélés kérdése.

 

  1. Szavatosság – Garancia

Amennyiben a honlapon megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt, és ez a hiba a vásárlást követően derül ki, úgy Teletáj Kft. köteles a vevő szavatossági igényét teljesíteni.

Teletáj Kft. csak akkor köteles a szavatossági igényt teljesíteni, ha a termék már a vásárláskor is hibás volt és ha a vásárló igazolja, hogy a terméket a webshoptól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ha a hiba a termék vásárlását követő 6 hónapon belül jelentkezik, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt, kivéve, ha a Teletáj Kft. az ellenkezőjét bizonyítani tudja. Amennyiben a hiba a vásárlást követő 6 hónapon túl jelentkezik, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt. Teletáj Kft. csak ebben az esetben köteles a szavatossági igényt teljesíteni. A szavatossági igényre és annak teljesítésére egyebekben a Polgári törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. (Ennek összefoglalóját megtalálják a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján – http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/szavatossag)

 

  1. Panaszügyintézés helye, módja

Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg:

levélben: 1066 Budapest Dessewffy u. 43.

e-mailben: info@miaszosz.hu

telefonon: 06 30 440 9070 – munkanapon 9-17 óra között.

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a megrendelés kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.

A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.

Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:

megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;

jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági versenyhivatala, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a www.gvh.hu weboldalon talál);

elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál);

a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

Teletáj Kft. tevékenységének ellenőrzésére nézve az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége. Bővebb információt a www.nfh.hu weboldalon talál.

A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.

 

FELHASZNÁLÁS EGYÉB FELTÉTELEI

 

Felelősség

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

A Megrendelő által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A Megrendelő elfogadja, hogy a Honlap használata során a magyar jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve köteles eljárni.

Amennyiben a Megrendelő a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Üzemeltető felé. Ha az Üzemeltető a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Felek között a jelen ÁSZF alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Megrendelő törli magát a hírlevél listáról.

 

Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék az Üzemeltető tulajdonát képezi. Amennyiben a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Üzemeltető irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására a Felhasználók Honlapon történő tájékoztatása mellett. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak.

 

Budapest, 2017.10.01.

 

Adatkezelési irányelveinkről:

Az ügyfél- regisztrációkor megadott adatokat az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek azt át nem adjuk. Adatvédelmi elveink az 1992. évi LXIII. törvény és az 1998. évi VI. törvény figyelembevételével kerültek kialakításra.

Az adatkezelést a Teletáj Kft. végzi, nyilvántartási száma: NAIH-123048/2017.

Székhely: Budapest 1066, Dessewffy u. 43.

Adószám: 11445474-2-42

Az adatok törlését bármikor kérheted megadott elérhetőségeinken. (info@miaszosz.hu)

A jelen honlapon történő regisztrációval, feliratkozással, a feliratkozási feltételeinket elfogadod, azaz hozzájárulsz az adatbázisunkba való felvételhez, ill. elektronikus levelek fogadásához, melyek bizonyos esetekben reklámot is tartalmazhatnak. A feliratkozás bármikor, egyetlen kattintással megszüntethető, a leiratkozással neved és email címed törlődik adatbázisunkból.

Tárhelyünket az Evolutionet Kft. (Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75. Adószám: 14992511-2-02 Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-075023) szolgáltatja. www.domain-tarhely.net

Adatvédelmi tájékoztatás

A Teletáj Kft.  (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban, valamint marketing célú tevékenység és tájékoztató jellegű hírlevél küldése céljából  kezeli a vásárlást folytató, az oldalon regisztráló és a hírlevélre feliratkozó Felhasználók személyes adatait. A megrendelések teljesítésének céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítésének érdekében, valamint a fent említett tevékenységek (hírlevél küldése, marketing) céljából teszi ezt.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben tárolja.

A Felhasználók adatait az Adatkezelő az adatok törlésének kérése esetén azonnal eltávolítja az adatokat tartalmazó adatbázisból.

Az adatkezelő:

Név:                             Teletáj Kft.

Székhely:                     Bp 1066 Dessewffy u. 43.

Adószám:                     11445474-2-42

Email:                         info@miaszosz.hu

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó rendelése, regisztrációja vagy/és hírlevélre való feliratkozás során hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre: a Vásárlók által a rendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.

Az adatgyűjtés megnevezése:

Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis – www.miaszosz.hu .  A webshopot

látogatók, a hírlevélre feliratkozók hírlevélben történő tájékoztatása újdonságokról,

akciókról, stb., valamint marketing célú adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye – A Teletáj Kft.  szállítmányozási munkatársai:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

Bejegyezve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

Székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Cégjegyzék-szám: Cg. 13-09-111755

 

Név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042463

 

Továbbított adatok köre: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, irányító száma, szállítási címe, csomagfelvételi címe és neve, bankszámlaszáma, futár részére küldött maximum 30 karakter terjedelmű üzenet.

Az adattovábbítás célja: termék szállítása, esetleges utánvéti díj beszedése.

 

A Vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél :

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

– személyes adatainak helyesbítését,

– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha a Vásárló korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az Adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a Vásárló erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Vásárló kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a Vásárló nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Az Adatkezelő a fent megnevezett adatgyűjtési tevékenységet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál  (NAIH) elektronikus úton bejelentette. Az előzőleg megnevezett Szervezet 2017. 06. 26-án a bejelentés alapján NAIH-123048/2017. nyilvántartási számon nyilvántartásba vette.